گروه علمی آموزشی

اعضای گروه علمی2

گروه علمی آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

تمامی اساتید همکار  گروه علمی دارای مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد و سابقه طولانی وموفق در فعالیت های آموزشی و تدریس می باشند.

گروه علمی آموزش زبان فارسی در امور ذیل با مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی همکاری می کند:

 • بازبینی محتوای دوره های آموزشی زبان فارسی؛
 • ساماندهی و اجرای دوره ی تربیت مدرس زبان فارسی؛
 • نقد و بررسی متون موجود آموزش زبان فارسی؛
 • برگزاری کارگاه های آموزش زبان فارسی؛
 • تهیه و تدوین متون آموزش زبان فارسی؛
 • بررسی و دست یابی به فن آوری های نوین در آموزش و یادگیری زبان فارسی.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با مرکز

 • مدیر مرکز: 32112472
 • آموزش حضوری: 32112072
 • آموزش مجازی: 32112072
 • آموزش آزاد: 32112478
 • حضور و غیاب: 32112577
 • امتحانات: 32112576
 • کانال مرکز: jzfarsilearning@