دوره های تربیت مدرس آموزش زبان فارسی

کارگاه تخصصی تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان با اهداف زیر در فواصل مناسب طبق اطلاع رسانی قبلی برگزار می گردد:

1) تربیت اساتید زبان با سطح علمی و مهارتی بالا؛

2) ارائه ی  مهارت های آموزش زبان به متقاضیان؛

3) افزایش اطلاعات متقاضیان در زمینه مطالب آموزشی، متدهای تدریس، استفاده از ابزارها و تکنولوژی­های جدید مورد نیاز در تدریس و ... ؛

4) ایجاد و تقویت روحیه بالندگی علمی اساتید؛

5) ایجاد انگیزه در اساتید جهت تقویت بنیه علمی خویش؛

 

** مخاطبین این دوره، متقاضیان پذیرفته شده در مصاحبه  اولیه می باشند.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با مرکز

 • مدیر مرکز: 32112472
 • آموزش حضوری: 32112072
 • آموزش مجازی: 32112072
 • آموزش آزاد: 32112478
 • حضور و غیاب: 32112577
 • امتحانات: 32112576
 • کانال مرکز: jzfarsilearning@