آزمایشگاه زبان

آزمایشگاه کمک آموزشی زبان

با توجه به تأثیر مثبت آموزش به صورت سمعی ـ بصری، در مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی اتاقی با تجهیزات مناسب کمک آموزشی (با بیش از 1000 مورد ابزار کمک آموزشی) آماده شده است که از سطح مقدماتی تا پیشرفته (با کاربردهای آموزشی گوناگون)، با کمک استاد قابل استفاده برای زبان آموزان است.

 

lab

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با مرکز

 • مدیر مرکز: 32112472
 • آموزش حضوری: 32112072
 • آموزش مجازی: 32112072
 • آموزش آزاد: 32112478
 • حضور و غیاب: 32112577
 • امتحانات: 32112576
 • کانال مرکز: jzfarsilearning@