نرم افزارهای آموزشی

* آموزش زبان فارسی(دوره 6جلدی) به شکل صوتی آموزش صوتی دوره شش جلدی

با توجه به تاثیرات مثبت آموزش سمعی ـ بصری در تقویت گفتار زبان­آموزان، مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی در کنار کلیه کتاب­ها و تولیدات علمی آموزشی خود، نرم افزار صوتی مخصوص به کتاب­­های آموزشی را تولید و در اختیار زبان آموزان قرار داده است.

 

 

 * نرم افزار پشتیبان 1 و پشتیبان 1و2 2

     این فیلم‌های کمک آموزشی در راستای تسهیل، تقویت و تثبیت آموزش زبان فارسی زبان‌آموزان غیر ایرانی تهیه شده است. این فیلم‌ها با استفاده از شیوه‌های به‌روز و با سیر منطقی «آسان به مشکل» تولید شده و نقش مؤثری در سرعت دادن به یادگیری بهتر زبان فارسی ایفا می‌کند.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با مرکز

 • مدیر مرکز: 32112472
 • آموزش حضوری: 32112072
 • آموزش مجازی: 32112072
 • آموزش آزاد: 32112478
 • حضور و غیاب: 32112577
 • امتحانات: 32112576
 • کانال مرکز: jzfarsilearning@